UAH
BAS-AGRO tại Cherkassy | Cửa hàng trực tuyến BAS-AGRO Cherkassy (Ukraina)
Premium Business

BAS-AGRO

+38 (047) 255-30-32
  • BAS-AGRO
Quầy trưng bày
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
713.61 UAH
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
899.53 UAH
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy gieo
Phụ tùng cho máy gieo
1268.51 UAH
 Phụ kiện cho máy gặt đập
 Phụ kiện cho máy gặt đập
2036.19 UAH
 Phụ kiện cho máy gặt đập
 Phụ kiện cho máy gặt đập
2012.16 UAH
 Phụ kiện cho máy gặt đập
 Phụ kiện cho máy gặt đập
1637.8 UAH
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
1196.1 UAH
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
1258.07 UAH
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
1992.56 UAH
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
4976.02 UAH
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
3768.85 UAH
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy gieo
Phụ tùng cho máy gieo
 Phụ kiện cho máy gặt đập
 Phụ kiện cho máy gặt đập
 Phụ kiện cho máy gặt đập
 Phụ kiện cho máy gặt đập
 Phụ kiện cho máy gặt đập
 Phụ kiện cho máy gặt đập
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Hộp số
Có sẵn 
Giá:
2362.49 UAH
Nhóm: Hộp số
 Phụ tùng cho máy rãi phân bón
Theo lệnh 
Nhóm:  Phụ tùng cho máy rãi phân bón
 Phụ tùng cho máy rãi phân bón
Có sẵn 
Giá:
2450.07 UAH
Nhóm:  Phụ tùng cho máy rãi phân bón
Thiết bị cho thang máy băng
Có sẵn 
Giá:
6.32 UAH
Nhóm: Thiết bị cho thang máy băng
Thiết bị cho thang máy băng
Có sẵn 
Giá:
36.04 UAH
Nhóm: Thiết bị cho thang máy băng
Trục các-đăng
Có sẵn 
Nhóm: Trục các-đăng
Phụ tùng máy bơm
Theo lệnh | Wholesale and retail 
Nhóm: Phụ tùng máy bơm
 Máy bơm phun tưới
Theo lệnh 
Nhóm:  Máy bơm phun tưới
Phụ tùng máy bơm
Theo lệnh 
Nhóm: Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
Theo lệnh | Wholesale and retail 
Nhóm: Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
Theo lệnh | Wholesale and retail 
Nhóm: Phụ tùng máy bơm
Máy bơm ly tâm
Theo lệnh 
Nhóm: Máy bơm ly tâm

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty BAS-AGRO. Tất cả thông tin về BAS-AGRO tại Cherkassy (Ukraina).