forbot

Bas-agro, TOV

+38 (047) 255-30-32
  • Bas-agro, TOV
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Phụ tùng máy bơm
Đang có sẵn 
344 UAH
Nhóm: Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
Đang có sẵn 
700 UAH
Nhóm: Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
Đang có sẵn 
522 UAH
Nhóm: Phụ tùng máy bơm
Trục các-đăng
Đang có sẵn 
Nhóm: Trục các-đăng
 Phụ tùng cho máy rãi phân bón
Đang có sẵn 
310.40 UAH(9.70 EUR)
Nhóm:  Phụ tùng cho máy rãi phân bón
Phụ tùng máy bơm
Đang có sẵn 
Nhóm: Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
Đang có sẵn 
Nhóm: Phụ tùng máy bơm
Bơm xoáy lốc
Đang có sẵn 
3860 UAH
Nhóm: Bơm xoáy lốc
Máy bơm ly tâm
Đang có sẵn 
10560 UAH
Nhóm: Máy bơm ly tâm
 Máy bơm phun tưới
Đang có sẵn 
7500 UAH
Nhóm:  Máy bơm phun tưới
 Máy bơm phun tưới
Đang có sẵn 
5760 UAH
Nhóm:  Máy bơm phun tưới
Máy bơm công nghiệp
Đang có sẵn 
7300 UAH
Nhóm: Máy bơm công nghiệp
Quầy trưng bày
Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
344.00 UAH
Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
700.00 UAH
Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
522.00 UAH
Trục các-đăng
Trục các-đăng
 Phụ tùng cho máy rãi phân bón
 Phụ tùng cho máy rãi phân bón
310.40 UAH
Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
Bơm xoáy lốc
Bơm xoáy lốc
3860.00 UAH
Máy bơm ly tâm
Máy bơm ly tâm
10560.00 UAH
 Máy bơm phun tưới
 Máy bơm phun tưới
7500.00 UAH
 Máy bơm phun tưới
 Máy bơm phun tưới
5760.00 UAH
Máy bơm công nghiệp
Máy bơm công nghiệp
7300.00 UAH
Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
Trục các-đăng
Trục các-đăng
 Phụ tùng cho máy rãi phân bón
 Phụ tùng cho máy rãi phân bón
Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
Phụ tùng máy bơm
Bơm xoáy lốc
Bơm xoáy lốc
Máy bơm ly tâm
Máy bơm ly tâm
 Máy bơm phun tưới
 Máy bơm phun tưới
 Máy bơm phun tưới
 Máy bơm phun tưới
Máy bơm công nghiệp
Máy bơm công nghiệp

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Bas-agro, TOV. Tất cả thông tin về Bas-agro, TOV tại Cherkassy (Ukraina).